zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.02.2020 r. (środa) Filia Kancelarii w Nowym Dworze Mazowieckim będzie nieczynna. Zapraszamy wyjątkowo w czwartek (27.02.2020 r.) w godz. 10.00 - 19.00     zegar

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Artykuły: Ubezpieczenia społeczne

Zmiany w reprezentacji ZUS i Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA przed sądem

W dniu 13 października 2011 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę Składu Siedmiu Sędziów (II UZP 6/2011, Biuletyn Sądu Najwyższego 2011/10). Wynika z niej, iż pracownik Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji niebędący radcą prawnym nie może być pełnomocnikiem procesowym Dyrektora tego Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 87 §1 i 2 k.p.c.). Sama uchwała odnosi się wyłącznie do pracowników Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA, jednakże z uzasadnienia tej uchwały wynika, iż może ona objąć również pracowników oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Kobieta w ciąży prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać wysoki zasiłek macierzyński

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.). Tak wypowiedział się Sąd Najwyższy w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 21 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UZP 1/2010, opubl. OSNP 2010/21-22 poz. 267). Pozwala to kobietom w ciąży, prowadzącym działalność gospodarczą na zadeklarowanie wyższej kwoty jako podstawy wymiaru składek, celem uzyskania wyższego zasiłku macierzyńskiego.

Czytaj więcej

Przedawnienie należności z tytułu składek na ZUS zostanie skrócone do 5 lat

W dniu 10 października 2011 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (druk sejmowy 4461). Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Czytaj więcej

Zmiany w urlopach macierzyńskich od 2012 r.

Pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2012 r. zwiększy się wymiar tego urlopu. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie bądź przysposobienia jednego dziecka w 2010 i 2012 r. wynosił 2 tygodnie. Od przyszłego roku będzie wynosił 4 tygodnie. Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie bądź przysposobienia więcej niż jednego dziecka, w 2010 i 2011 r. wynosił 3 tygodnie. Od przyszłego roku będzie wynosił 6 tygodni.

Czytaj więcej

phone