Zmiany w urlopach macierzyńskich dla rodziców adopcyjnych

Prawo rodzinne  Ubezpieczenia społeczne 

sie

13

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy w zakresie urlopów macierzyńskich i dodatkowych urlopów macierzyńskich. Został również wprowadzony 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Zgodnie z tymi zmianami pracownik (a zatem kobieta lub mężczyzna), nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o urlop.

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski jest natomiast udzielany bezpośrednio po dodatkowych urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlop może zostać udzielony również rodzinie zastępczej, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wymiar urlopu rodzicielskiego jest taki sam jak w przypadku urodzenia dziecka i wynosi 26 tygodni. Jest niezależny od liczby dzieci przyjętych na wychowanie bądź przysposabianych. Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi natomiast:

1) do 6 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,

2) do 8 tygodni - w przypadku przyjęcia większej liczby dzieci,

3) do 3 tygodni - w przypadku przyjęcia dziecka do 7. roku życia, albo do 10. roku życia, jeśli doszło do odroczenia obowiązku szkolnego

Podstawa prawna: art. 182[4], art. 183 §3 Kodeksu pracy, art. 1 ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)