Publikacje

Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa

współautor: Adw. Katarzyna Tryniszewska, wydawnictwo: Wydawnictwo A. Marszałek
rok wydania: 2019

W monografii zostały utrwalone prace naukowe przedstawione w referatach wygłoszonych podczas Konferencji. Znalazły się w niej także prace stanowiące wyraz życzliwości naukowców, którzy wspierając merytorycznie ideę powstania księgi, włączyli się w projekt zawiązanej grupy badawczej. Dzięki temu dokonana została szczegółowa i kompleksowa ocena współczesnego prawa rodzinnego w zakresie pieczy zastępczej oraz przysposobienia.

Przedstawiony Czytelnikowi tom stanowi rezultat współpracy przedstawicieli nauk prawnych z innymi środowiskami naukowymi oraz praktykami. Jest także wyrazem przeświadczenia o konieczności otwierania się na wiedzę i doświadczenie osób mających na co dzień kontakt z problemami dzieci, których sytuacja wymaga zastosowania analizowanych instytucji prawnych.

Akta osobowe 2018 – jak uniknąć błędów

współautor: Adw. Katarzyna Tryniszewska, wydawnictwo: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
rok wydania: 2018

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych.

Koniecznie przeczytaj, jak uniknąć błędów w aktach osobowych, za które pracodawcy grozi kara grzywny!

Zapoznaj się z praktycznym zestawieniem 27 najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych oraz sprawdź, których dokumentów nie musisz czy też wręcz nie możesz przechowywać w aktach osobowych.

Akta osobowe 2017 – jak uniknąć błędów

współautor: Adw. Katarzyna Tryniszewska, wydawnictwo: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
rok wydania: 2017

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych. 

Zapoznaj się z praktycznym zestawieniem 27 najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych oraz sprawdź, których dokumentów nie musisz czy też wręcz nie możesz przechowywać w aktach osobowych.

Prawo rodzinne

autor: Adw. Katarzyna Tryniszewska, wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
rok wydania: 2016

W publikacji zawarto komentarz do przepisów prawa rodzinnego, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w praktyce pytania w zakresie omawianej dziedziny prawa, wzory pism procesowych i zbiór przepisów prawa rodzinnego. Struktura publikacji pozwala na prześledzenie problematyki prawa rodzinnego począwszy od ustalenia pochodzenia dziecka poprzez aspekty władzy rodzicielskiej, przysposobienia, alimentów oraz kontaktów z dzieckiem.

W pracy uwzględniono również problematykę pieczy zastępczej i przymusowego odebrania dziecka od osoby nieuprawnionej. Książka zawiera ponadto opis procedur sądowych z zakresu prawa rodzinnego. 

Akta osobowe 2016 – jak uniknąć błędów

współautor: Adw. Katarzyna Tryniszewska, wydawnictwo: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
rok wydania: 2016

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych. 

W publikacji zaprezentowano 27 zestawów najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych; wskazano również, których dokumentów pracodawca nie musi czy też wręcz nie powinien przechowywać w aktach osobowych.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. Wydanie 2

autor: Adw. Katarzyna Tryniszewska, wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
rok wydania: 2015

Publikacja w sposób kompleksowy i przystępny omawia przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będącej głównym aktem prawnym pracowników sektora pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny.

W obecnym, drugim wydaniu komentarza uwzględnione zostały wszystkie nowelizacje, jakie miały miejsce od ostatniej edycji publikacji w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji, ktora weszła w życie 19 września 2014 r., dokonującej istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Poszczególne przepisy zostały opatrzone dodatkowo orzecznictwem sądów administracyjnych. W komentarzu porównano i wyjaśniono także zagadnienia z innych ustaw, np. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o pomocy społecznej.

Urlopy dla rodziców 2014. Poradnik pracodawcy

współautor: Adw. Katarzyna Tryniszewska, wydawnictwo: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
rok wydania: 2014

Kompleksowe opracowanie o urlopach: macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i wychowawczym. Obszerne omówienie z licznymi praktycznymi przykładami oraz wzorami dokumentów, wzbogacone o zasady ustalania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego oraz niezbędne przepisy.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz.

autor: Adw. Katarzyna Tryniszewska, wydawnictwo: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
rok wydania: 2012

Komentarz jest pierwszym opracowaniem ustawy z 9 czerwca 2011 r. Ustawa ta zrewolucjonizowała system wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej oraz postępowania adopcyjnego, jak również zasady finansowania pieczy zastępczej

Rady pracowników 2008 w pytaniach i odpowiedziach

autor: Adw. Katarzyna Tryniszewska, wydawnictwo: Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.
rok wydania: 2008

Lektura tej książki pozwoli szybko znaleźć rozwiązanie problemów z zakresu stosowania przepisów o radach pracowników. Zebrano w niej najczęściej zadawane pytania przez pracodawców, na których został nałożony obowiązek tworzenia rady pracowników. Aby wyjaśnić pojawiające się w codziennej pracy wątpliwości dotyczące rad pracowników, udzielono na każde z nich szczegółowej odpowiedzi.

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)