PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 17.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Nowe przepisy o zasiłkach macierzyńskich dla prowadzących działalność gospodarczą – jednak od 1 stycznia 2016 r.

Data publikacji: 16.11.2015r.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3887; Dz.U. poz. 1735). Przepisy te dokonują zmiany dotychczasowej nowelizacji przepisów o zasadach obliczania zasiłków macierzyńskich dla prowadzących działalność gospodarczą, która miała wejść w życie w dniu 1 listopada 2015 r. Nowe przepisy w tym zakresie będą jednak obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Powyższe zmiany usunęły również art. 22 ust. 2 i 3 z dotychczasowej nowelizacji (Dz.U. poz. 1066), zgodnie z którym dochodziło do obliczenia zasiłku macierzyńskiego według nowych zasadach, jeżeli dziecko urodziło się po wejściu w życie nowelizacji, a przed jej wejściem kobieta korzystała ze zwolnienia lekarskiego w związku z ciążą i otrzymywała zasiłek chorobowy wyliczony według starych zasad (np. na podstawie dwóch maksymalnych składek na ZUS).

stan prawny na dzień publikacji artykułu. | publikacja: 2015-11-16

Artykuł powiązano z:  zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zwrot wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich  

wróć

phone