Nowe przepisy o zasiłkach macierzyńskich dla prowadzących działalność gospodarczą – jednak od 1 stycznia 2016 r.

Ubezpieczenia społeczne 

lis

16

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3887; Dz.U. poz. 1735). Przepisy te dokonują zmiany dotychczasowej nowelizacji przepisów o zasadach obliczania zasiłków macierzyńskich dla prowadzących działalność gospodarczą, która miała wejść w życie w dniu 1 listopada 2015 r. Nowe przepisy w tym zakresie będą jednak obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Powyższe zmiany usunęły również art. 22 ust. 2 i 3 z dotychczasowej nowelizacji (Dz.U. poz. 1066), zgodnie z którym dochodziło do obliczenia zasiłku macierzyńskiego według nowych zasadach, jeżeli dziecko urodziło się po wejściu w życie nowelizacji, a przed jej wejściem kobieta korzystała ze zwolnienia lekarskiego w związku z ciążą i otrzymywała zasiłek chorobowy wyliczony według starych zasad (np. na podstawie dwóch maksymalnych składek na ZUS).

Podstawa prawna: art. 3, art. 6 pkt 1 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1735).

Artykuł powiązano z:  zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zwrot wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)