W trakcie zwolnienia lekarskiego można prowadzić działalność gospodarczą

Data publikacji: 11.08.2013r.

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Nie wszystkie jednak czynności wykonywane przez ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą stanowić będą podstawą do odebrania mu zasiłku chorobowego. Zasiłek nie będzie się należał, jeśli przedsiębiorca w trakcie zwolnienia lekarskiego będzie wykonywał konkretne czynności związane z działalnością gospodarczą, nadzorował zatrudnionych pracowników, obsługiwał klientów.

W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II UK 186/2011, LexPolonica nr 4930617): „Nie stanowi pracy zarobkowej, uzyskiwanie w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego dochodów, niepołączonych z osobistym świadczeniem pracy, np. podpisywanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych, sporządzonych przez inną osobę oraz formalnoprawne tylko prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli osoba ją prowadząca jest równocześnie pracodawcą i wyłącznie w zakresie jej obowiązków leży nadzór nad działalnością firmy".

Konieczne jest ponadto, aby wziąć pod uwagę zalecenia lekarskie wynikającego z udzielonego zwolnienia, np. nakaz leżenia w łóżku oraz charakter prowadzonej działalności gospodarczej.

stan prawny na dzień publikacji artykułu. | publikacja: 2013-08-11

Art. 17. ust. 1 Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 77 poz. 512).

wróć

phone