Szkolenia

Poza świadczeniem usług prawnych Kancelaria prowadzi również szkolenia oraz wygłasza wykłady mające na celu przekazanie zainteresowanym wiedzy prawniczej niezbędnej w codziennym życiu zawodowym.

Zakres tematyczny szkoleń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb Klientów. Szczególnie polecamy szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Adwokat Katarzyna Tryniszewska prowadzi również od 2014 r. szkolenia dla aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa konstytucyjnego oraz prawa pracy. 

Przeprowadzone szkolenia / wykłady:
(zestawienie nie obejmuje szkoleń dla aplikantów adwokackich) 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów

17.05.2022     1 godz. szkol.

wykład pod tytułem "Ograniczenia władzy rodzicielskiej z uwzględnieniem trybu orzekania przez sąd o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej oraz o powrocie dziecka do rodziny" w ramach  I Forum Prawa Rodzinnego - aspekty prawne i socjologiczne nt. “Rodzicielstwo”

 zobacz referencje:  

Uniwersytet Rzeszowski

13.11.2018     1 godz. szkol.

Referat pt. "Adopcja ze wskazaniem w świetle ustawowego modelu przysposobienia" w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem "Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawnym" organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

 zobacz referencje:  

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

27.11.2017     2,6 godz. szkol.

Wykład dla adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej pt. "Podział majątku wspólnego - wybrane zagadnienia procesowe"

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

06.11.2017     2,6 godz. szkol.

Wykład dla adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej pt. "Władza rodzicielska, kontakty, opieka naprzemienna, miejsce zamieszkania dziecka, w praktyce orzeczniczej sądów z okręgu apelacji warszawskiej"

Fundacja Polska Rodzina

09.06.2017     4 godz. szkol.

Aspekty prawne dotyczące pieczy zastępczej. Wydarzenie dofinansowano ze środków Fundacji Ernst & Young

 zobacz referencje:  

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

07.03.2017     2,6 godz. szkol.

Wykład dla adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej pt. Piecza zastępcza i przysposobienie dzieci

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku (organizator: Cedu)

01.12.2015     4,5 godz. szkol.

Szkolenie: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

7-9.04.2014, 9-11.04.2014, 12-14.05.2014, 14-16.05.2014, 26-28.05.2014, 28-30.05.2014     132 godz. szkol.

Szkolenia: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej dla kadry kierowniczej i pracowników socjalnych OPS, PCPR oraz pracowników pozostałych instytucji pomocy i integracji społecznej realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej (organizator: Center Consulting Piotr Piaseczny)

 zobacz referencje:  

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

13-15.05.2013, 15-17.05.2013, 27-29.05.2013, 3-5.06.2013, 5-7.06.2013     100 godz. szkol.

Szkolenia: Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, realizowanym w ramach projektu systemowego ?Profesjonalne kadry ? lepsze jutro II?. (organizator: Wojciech Górecki Szkolenia.pl)

 zobacz referencje:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

16.11.2012     8 godz. szkol.

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla asystentów rodziny

 zobacz referencje:  

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

19.06.2012     6 godz. szkol.

Szkolenie: Asystent rodziny w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

18.06.2012     6 godz. szkol.

Szkolenie: Asystent rodziny w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim

27.02.2012     8 godz. szkol.

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla pracowników OPS oraz PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie

23.02.2012     8 godz. szkol.

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla pracowników Domów Dziecka, Placówek wielofunkcyjnych oraz PCPR

 zobacz referencje:  

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu

23.02.2012     8 godz. szkol.

Szkolenia dla pracowników Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin, Ośrodka adopcyjnego, MOPS, Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz pracowników Urzędu Miasta w Nowym Sączu

 zobacz referencje:  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

09.02.2012     8 godz. szkol.

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu

 zobacz referencje:  

Silva Rerum Szkolenia w Krakowie

26.01.2012     8 godz. szkol.

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w małopolskim sektorze pomocy społecznej

 zobacz referencje:  

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina

od 02.01.2010 do 31.01.2012     98 godz. szkol.

Warsztaty cykliczne: Adopcja w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki

20.12.2011     8 godz. szkol.

Szkolenie: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do pracowników OPS, Urzędu Miasta, OPS, WPS w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

08.12.2011     9 godz. szkol.

Warsztaty: Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Specjalistyczne pracownicy MOPS w Gdyni w odniesieniu do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pytaniach i odpowiedziach.

 zobacz referencje:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

07.12.2011     9 godz. szkol.

Warsztaty: DOPS oraz pracownicy MOPS w Gdyni a ustawa o wspieraniu rodziny i system pieczy zastępczej

 zobacz referencje:  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

02.12.2011     8 godz. szkol.

Szkolenie: Pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz MOPS w Poznaniu a ustawa o wspieraniu rodziny i system pieczy zastępczej

Urząd m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej

30.11.2011     8 godz. szkol.

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kadra Kierownicza jednostek m.st. Warszawy realizujących zadania w zakresie nowej ustawy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

25.11.2011     8 godz. szkol.

Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 zobacz referencje:  

Urząd m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej

27.10.2011     8 godz. szkol.

Praktyczne aspekty Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowe zadania pracowników OPS i placówek opiekuńczo wychowawczych m.st. Warszawy

 zobacz referencje:  

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina

16.06.2011     14 godz. szkol.

Ośrodki adopcyjne w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 zobacz referencje:  

Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina

12.2009 – 11.2011     250 godz. szkol.

Szkolenia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych z zakresu: prawo rodzinne, prawo karne, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 zobacz referencje:  

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)