Nie trzeba rezygnować z pracy po nabyciu emerytury

Ubezpieczenia społeczne 

lis

17

Prawo do emerytury ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Jeśli emeryt chciał pobierać emeryturę, a pozostawał w zatrudnieniu, musiał rozwiązać chociaż na jeden dzień umowę o pracę. Jeśli tego nie zrobił, to prawa do emerytury ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.

Przepisy te obowiązywały od 1 października 2011 r. Te przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjne w dniu 13 listopada 2012 r., który uznał je za niezgodne z Konstytucją (sygn. akt K 2/2012). Przepisy utracą moc jednak częściowo. Nadal przerywać zatrudnienie będą musiały osoby, które chcą otrzymywać emeryturę, a prawo do niej nabyły od 1 stycznia 2011 r.

Podstawa prawna: art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227), art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257 poz. 1726).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)