Wydłużenie wieku emerytalnego od 1 stycznia 2013 r.

Ubezpieczenia społeczne 

lis

17

Od 1 stycznia 2013 r. stopniowemu wydłużaniu będzie podlegał wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Dotychczas ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługiwała emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie na przykład do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat, ale dla urodzonych od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi już - 60 lat i 1 miesiąc. Dla urodzonych od dnia 1 stycznia 1965 r. do dnia 31 marca 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 1 miesiąc, a dla urodzonych po dniu 30 września 1973 r. wynosi co najmniej 67 lat.

Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie na przykład od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 31 marca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 miesięcy a dla urodzonych po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.

Wydłużeniu ulegnie również wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Osoby urodzone przed tą datą miały dotychczas prawo do emerytury, jeśli osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz mieli okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Od 1 stycznia 2013 r. osoby te otrzymają emeryturę, jeśli osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i dłuższy niż dotychczas wiek emerytalny dla mężczyzn. Długość okresów składkowych nieskładkowych nie zmieniła się i nadal wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Zmiana dotyczy wieku emerytalnego mężczyzn, który dla urodzonych w okresie:

1) do dnia 31 grudnia 1947 r. wynosi co najmniej 65 lat;

2) od dnia 1 stycznia 1948 r. do dnia 31 marca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 1 miesiąc;

3) od dnia 1 kwietnia 1948 r. do dnia 30 czerwca 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 2 miesiące;

4) od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 30 września 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 3 miesiące;

5) od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. wynosi co najmniej 65 lat i 4 miesiące.

Podstawa prawna: art. 24, art. 27 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227), art. 1 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 637).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)