Wysoki zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą – bez zmiany przepisów

Ubezpieczenia społeczne 

kwi

04

Do chwili obecnej nie została ogłoszona zmiana przepisów o sposobie obliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2832), wpłynął do Sejmu w dniu 16 października 2014 r., a w dniu 5 listopada 2014 r. został przekazany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W opinii z 8 grudnia 2014 r. wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych wskazano, iż „Zmiany zawarte w projekcie ustawy nie wzbudzają zasadniczych zastrzeżeń. (…). Celem zmiany sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) jest ograniczenie skali występujących nadużyć, polegających na zgłaszaniu wysokiej podstawy wymiaru składki i pobieraniu z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia (1-2 miesiące) wysokich zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Proponuje się, aby w przypadku opłacania składki od wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek podstawę wymiaru zasiłku stanowiła najniższa podstawa wymiaru składki, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała później, podstawę wymiaru stanowiłaby suma najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwota stanowiąca 1/12 kwot nadwyżek ponad najniższą podstawę za każdy kolejny miesiąc ubezpieczenia. Zaproponowany sposób obliczenia pozwoli na uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku pełnego zadeklarowanego przychodu, ale uśrednionego na okres 12 miesięcy kalendarzowych”.

Projektowane zmiany mają wejść w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Nie jest jednak wiadome, kiedy ogłoszenie nowelizacji nastąpi, co oznacza, iż na chwilę obecną kobiety prowadzące działalność gospodarczą, nadal mają prawo do wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Opracowano na podstawie: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2832)

Artykuł powiązano z:  zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zwrot wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)