Abolicja za niezapłacone składki na ZUS

Ubezpieczenia społeczne 

lis

17

W dniu 12 listopada 2012 r. została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu uchwalona przez Sejm ustawa abolicyjna dla przedsiębiorców, którzy mają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli ustawa zostanie zaakceptowana przez Senat i podpisana przez Prezydenta wkrótce wejdzie w życie. Zgodnie z projektowanymi przepisami o umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe może ubiegać się osoba, która prowadziła pozarolniczą działalność do 31 sierpnia 2012 r. Umorzenie może objąć składki za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Mogą zostać umorzone tylko nieopłacone składki na własne ubezpieczenie osoby ubezpieczonej. Wniosek o umorzenie będzie można złożyć w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej.

Jeśli po wejściu w życie ustawy abolicyjnej zostanie wydana np. decyzja o podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub decyzja o wysokości zadłużenia z tytułu składek, na złożenie wniosku jest z pewnymi wyjątkami 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Umorzenie składek na ZUS skutkuje umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy. O umorzenie składek mogą ubiegać się też spadkobiercy osób zadłużonych. Skutkiem umorzenia nieopłaconych składek jest brak możliwości zaliczenia okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury lub renty.

Opracowano na podstawie: projekt ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (druk sejmowy nr 382)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)