PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 17.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Abolicja za niezapłacone składki na ZUS

Data publikacji: 17.11.2012r.

W dniu 12 listopada 2012 r. została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu uchwalona przez Sejm ustawa abolicyjna dla przedsiębiorców, którzy mają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli ustawa zostanie zaakceptowana przez Senat i podpisana przez Prezydenta wkrótce wejdzie w życie. Zgodnie z projektowanymi przepisami o umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe może ubiegać się osoba, która prowadziła pozarolniczą działalność do 31 sierpnia 2012 r. Umorzenie może objąć składki za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Mogą zostać umorzone tylko nieopłacone składki na własne ubezpieczenie osoby ubezpieczonej. Wniosek o umorzenie będzie można złożyć w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej.

Jeśli po wejściu w życie ustawy abolicyjnej zostanie wydana np. decyzja o podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub decyzja o wysokości zadłużenia z tytułu składek, na złożenie wniosku jest z pewnymi wyjątkami 12 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. Umorzenie składek na ZUS skutkuje umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy. O umorzenie składek mogą ubiegać się też spadkobiercy osób zadłużonych. Skutkiem umorzenia nieopłaconych składek jest brak możliwości zaliczenia okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury lub renty.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2012-11-17

wróć

phone