Okres wypłaty zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne 

lis

17

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży zasiłek wypłacany jest nie dłużej niż przez 270 dni.

Do okresu zasiłkowego (pobierania zasiłku) wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Okres zasiłkowy liczy się od nowa, jeśli osoba po okresie choroby i wyczerpaniu całego okresu zasiłkowego np. 182 dni, stała się ponownie niezdolna do pracy z powodu tej samej choroby, ale dopiero po przerwie dłuższej niż 60 dni.

Nowy zasiłek chorobowy przysługuje również wtedy, gdy osoba po zakończeniu pobierania zasiłku zachorowała na inną chorobę niż w trakcie pobierania zasiłku. Między jednym zachorowaniem a drugim musi jednak wystąpić przerwa – w tym przypadku co najmniej jednodniowa.

Zasiłek chorobowy przysługuje w różniej wysokości. Co do zasady w czasie choroby otrzymuje się 80% zasiłek. Jeśli w czasie choroby osoba przebywa w szpitalu jej zasiłek za ten okres wyniesie 70%. Zasiłek wynosi 100% jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży albo w związku z wypadkiem przy pracy. Zasiłek choroby wypłaca się również za dni wolne.

Podstawa prawna: art. 8, art. 9, art. 11 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 77 poz. 512).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)