Dział spadku a podział majątku małżeńskiego spadkodawcy

Prawo rodzinne  Podział majątku  Prawo cywilne 

maj

20

Jeśli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności mogą być połączone w jednym postępowaniu. 

Gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku, połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, chyba że zapadł już prawomocny wyrok rozstrzygający o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o żądaniach zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek osobisty lub odwrotnie, albo że częściowy dział spadku nie dotyczy udziału spadkodawcy w majątku wspólnym. Opisane rozwiązanie proceduralne ma na celu umożliwienie i ułatwienie kompleksowego załatwienia spraw działowych oraz przeprowadzenia rozliczeń z tym związanych między osobami uprawnionymi.

Konieczność przeprowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego małżeńskiego spadkodawcy przynajmniej wraz ze sprawą o dział spadku po tej osobie potwierdził ostatnio Sąd Najwyższy w postanowieniu z 10 lipca 2020 r. (sygn. akt II CSK 583/18).

(Podtytuł artykułu: Czy przy podziale spadku należy podzielić również majątek małżeński spadkodawcy?)

Artykuł powiązano z:  podział majątku wspólnego   Podział majątku  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)