Błędne doręczenie korespondencji sądowej do strony a nie pełnomocnika do doręczeń

Prawo rodzinne  Prawo cywilne  Prawo pracy 

cze

25

W postanowieniu z dnia 9 listopada 2017 r. o sygn. akt I CZ 95/17 odnoszącym się do konsekwencji wadliwego doręczenia przesyłki sądowej, Sąd Najwyższy wskazał, iż nie można uznać za skutecznie doręczoną korespondencję, której adresatem jest strona, a nie ustanowiony przez nią pełnomocnik do doręczeń. 

W powołanej powyżej sprawie doszło do odrzucenia skargi kasacyjnej z powołaniem się na argument skutecznego doręczenia pisemnego odpisu orzeczenia na adres wskazany przez uczestniczkę oraz złożenia przez nią skargi kasacyjnej po terminie. 

Uczestniczka wniosła zażalenie podnosząc, iż ustanowiła pełnomocnika do doręczeń, a kierowana przez sąd korespondencja sądowa, od skutecznie doręczonej której należało liczyć termin do prawidłowego wniesienia skargi kasacyjnej, przesłana została na adres pełnomocnika, jednakże jako adresata przesyłki wskazano personalnie (imiennie) uczestniczkę. 

Zgodnie bowiem z art. 133 ust. 3 Kodeksu postępowania cywilnego „Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom (…)”.

Dodatkowo, ukształtowany dotychczas w orzecznictwie pogląd wyraźnie wskazuje, iż przepisy dotyczące doręczeń nie podlegają modyfikacji nawet wówczas gdy wolę taką wyrazi sama zainteresowana strona. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń wszelką korespondencję sądową należy doręczać pełnomocnikowi (na jego dane osobowe), a nie stronie.

Podstawa prawna: art. 133 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Jakie są konsekwencje wadliwego doręczenia korespondencji sądowej stronie zamiast pełnomocnika do doręczeń )

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)