Zmiana przepisów o solidarnej odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Prawo cywilne  Prawo gospodarcze 

lip

26

Nowelizacja art. 647 [1] Kodeksu cywilnego wprowadziła zasadę odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane, w szczegółowym zakresie zgłoszonym inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do ich wykonania – w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Inwestor ma 30 dni na zgłoszenie wykonawcy lub podwykonawcy sprzeciwu, także w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie takie nie będzie wymagane jeżeli w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą zostaną określone szczegółowe zakresy robót wykonywane przez określonego podwykonawcę. W takim wypadku inwestor traci prawo sprzeciwu.

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości ustalonej w umowie wykonawcy z podwykonawcą jest tylko do wysokości  wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane wynikające z umowy lub zgłoszenia.

Postawa prawna: art. 647[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy podwykonawca robót budowlanych będzie lepiej chroniony?)

Artykuł powiązano z:  o zapłatę przeciwko dłużnikowi solidarnemu   o zapłatę   umowy o roboty budowlane   umowy o remont   zapłaty za sprzedaż towarów, wykonanie usługi  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)