Sprawy o rozwód nie należą do kategorii spraw pilnych

Prawo rodzinne  Podział majątku 

sie

30

Zgodnie z wydanym dnia 9 stycznia 2018 r. postanowieniem Sądu Najwyższego o sygn. III SPP 55/17 sprawy o rozwód nie należą do gatunku spraw pilnych i zasadniczo powinny być wyznaczane zgodnie z kolejnością ich wpływu do sądu. 

Przytoczone postanowienie wydane zostało na skutek wniesienia skargi apelacyjnej na przewlekłość postępowania rozwodowego. Pozwany podnosił iż wynoszący 13 miesięcy okres od wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji oraz okres 11 miesięcy od wniesienia przez skarżącego apelacji, w których to okresach nie zostały podjęte żadne ukierunkowane na merytoryczne rozstrzygnięcie apelacji czynności, stanowią uzasadnienie stwierdzenia iż w sprawie doszło do naruszenia praw skarżącego do rozpoznania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 

Ponadto, skarżący wyjaśniał iż przedłużający się proces wiąże się z koniecznością zaciągania pożyczek celem terminowego uiszczania kosztów alimentacyjnych na dzieci, powoduje u niego ból i cierpienie psychiczne oraz uniemożliwia mu założenie nowej rodziny. 

Sąd Najwyższy podkreślił, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przyjmuje się, że o przewlekłości postępowania apelacyjnego można zasadniczo mówić w przypadku bezczynności sądu drugiej instancji polegającej na niewyznaczeniu rozprawy apelacyjnej, która trwa co najmniej 12 miesięcy. Ponadto sąd wyjaśnił, iż sprawy o rozwód nie należą do kategorii spraw pilnych i, co do zasady, powinny być wyznaczone zgodnie z kolejnością wpływu. 

Dodatkowo Sąd zaznaczył iż nie można skutecznie domagać się stwierdzenia przewlekłości postępowania nawet w przypadku, gdy rozprawa apelacyjna została wyznaczona, zgodnie z kolejnością wpływu, po roku oczekiwania, jeżeli pełnomocnik strony nie złożył wniosku o skierowanie sprawy na termin rozprawy poza kolejnością wpływu z uwagi na szczególne okoliczności.

Podstawa prawna: Art. 2 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 75, z późn.zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy można uznać sprawę o rozwód jako pilną?)

Artykuł powiązano z:  rozwód  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)