PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Podział majątku wspólnego a wartość nieruchomości obciążonej hipoteką

Data publikacji: 20.08.2019r.

Czy w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd - przyznając tę nieruchomość na własność jednego z nich - ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, czy obciążenie to jednak uwzględnia?

Na takie pytanie odpowiedział Sąd Najwyższy w uchwale z 25.07.2019 r. (sygn. III CZP 14/19), uznając, iż co do zasady wartość nieruchomości objętej podziałem majątku wspólnego małżonków oblicza się z pominięciem hipoteki ustanowionej na zabezpieczenie kredytu. Sąd pozostawił jednak furtkę, która umożliwia odstąpienie od tej reguły, jeżeli zachodzą istotne powody. 

 

Art.  43.  §  1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
§  2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.
§  3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.
Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.).  

 

(Podtytuł artykułu: Czy od wartości nieruchomości przy podziale majątku odejmuje się hipotekę)

Artykuł powiązano z:  podział majątku wspólnego  

wróć

phone