Nagranie rozmowy służbowej bez zgody przełożonego a ochrona dóbr osobistych

Prawo cywilne  Prawo pracy 

paź

17

Prezes zarządu spółki wniósł do sądu pozew o nakazanie byłemu pracownikowi spółki osobistego przeproszenia go w siedzibie spółki za nagranie go bez jego wiedzy i zgody. Pozwany twierdził, iż jego działanie nie naruszyło dóbr osobistych prezesa. Nagranie zostało przekazane pełnomocnikowi pozwanemu celem wykorzystania w sprawie sądowej dotyczącej zwolnienia pozwanego z pracy. Sprawę przed sądem pracy pozwany wygrał. 

Sąd I instancji twierdził, iż podstępne nagranie rozmowy prywatnej lub rozmowy pracodawcy z pracownikiem bez wiedzy o tym i bez zgody obu stron godzi w zasadę swobody i ochrony komunikowania się, wyboru rozmówcy, tajemnicy rozmowy. Nagranie jej bez jego wiedzy naruszyło jego cześć, wiarygodność i dobrą sławę zawodową. Natomiast Sąd II instancji rozpoznając apelację wskazywał, iż trudno dopatrzyć się związku między czyjąś czcią a nagraniem jego wypowiedzi; podobnie samo nagranie czyjejś wypowiedzi nie może doprowadzić do naruszenia czyjejś wiarygodności lub dobrej sławy zawodowej. Dobrom takim uchybić może nie tyle zarejestrowanie (w dowolnej formie) czyichś słów, ile sama treść wypowiedzi. Odmiennie ocenić by należało sytuację, w której zapisu rozmowy (nagrania) dokonuje bez wiedzy i zgody jej uczestników osoba postronna, wtedy bowiem istotnie doszłoby do naruszenia co najmniej tajemnicy rozmowy.

Sąd Apelacyjny oddalając pozew prezesa zarządu spółki uznał, że nagrywanie kogokolwiek bez jego zgody lub przynajmniej wiedzy jest co do zasady bezprawne. Nawet jeśli nie dochodzi do naruszenia prawa karnego, to sprzeczne jest z dobrymi obyczajami. Do nagrania doszło jednak w toku rozmowy służbowej, a celem pozwanego było nie zaszkodzenie powodowi, a uzyskanie materiału pozwalającego mu na podjęcie w przyszłości obrony w sądzie pracy. Działał on w ramach wyłączającego bezprawność kontratypu. Nie było bezprawne wykorzystanie przez pozwanego nagrania w procesie sądowym, nie tylko bowiem realizował on w ten sposób prawo od ochrony swojego interesu, ale i uczynił to we właściwym postępowaniu. 

Postawa prawna: art. 23, art. 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), art. 45 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy można nagrać rozmowę służbową celem wykorzystania jej w sądzie?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych   przywrócenie do pracy   odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę   odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)