Zmiany w zabezpieczeniu roszczeń w sądzie na rzecz przedsiębiorców

Prawo cywilne 

sty

15

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy przepisy o zabezpieczeniu w postępowaniu sądowym na rzecz strony dochodzącej zapłaty należności z tytułu transakcji handlowej. Nie jest już konieczne wykazywanie interesu prawnego. 

Zmianie uległ art. 730[1] kodeksu postępowania cywilnego. Stanowił on dotychczas, iż udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Od powyższej reguły został wprowadzony wyjątek na rzecz powodów dochodzących należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzednia nazwa ustawy - Terminy zapłaty w transakcjach handlowych), w przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące. Przepis uznaje, iż interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się w takim przypadku za uprawdopodobniony

Podstawa prawna: art. 730 [1] ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460.

(Podtytuł artykułu: Czy można rozliczyć spłacony kredyt między byłymi małżonkami po zakończeniu sprawy o podział majątku?)

Artykuł powiązano z:  o zapłatę  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)