Zmiana terminu przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych

Prawo cywilne 

lip

26

Nowelizacja kodeksu cywilnego, która wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r., przyniosła zmianę w terminie przedawnienia roszczeń dotyczących naprawienia szkody wynikłej z czynu niedozwolonego. Zmiana dotyczy rozpoczęcia biegu przedawnienia, który dotychczas wynosił 3 lata od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Dodano zapis o treści: „przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć”. Powoduje to, że rozpoczęcie biegu przedawnienia nie będzie już uzależnione od powzięcia wiedzy poszkodowanego o szkodzie i jej sprawcy, ale rozpocznie się także wtedy, gdy poszkodowany mógł się o szkodzie dowiedzieć przy zachowaniu staranności. W praktyce oznacza to, że termin 3-letni rozpocznie bieg według nowych przepisów także dla tych deliktów, które powstały wcześniej, a które jeszcze nie uległy przedawnieniu w dniu wejścia zmian (przedawnienie rozpocznie bieg z dniem wejścia w życie nowelizacji, tj. 27 czerwca 2017 r.). 

Postawa prawna: art. 442[1] §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

(Podtytuł artykułu: Od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia deliktów?)

Artykuł powiązano z:  odszkodowania za szkody z czynów niedozwolonych   przedawnienie roszczeń  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)