Upadłość konsumencka – nowe zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Upadłość konsumencka 

lut

01

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany prawa upadłościowego. Nowe przepisy istotnie wpłynęły na kształt upadłości konsumenckiej. Zmiany miały (przynajmniej w założeniu) ułatwić sporządzanie wniosków o upadłość.

Wniosek już tylko na formularzu

Od stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć na specjalnie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularzu. Zamysłem było usystematyzowanie wzorca wniosku i danych w nim zawartych oraz zwiększenie dostępności upadłości konsumenckiej. Niestety wniosek jest niepraktyczny i przysparza wielu problemów konsumentom, jak również i profesjonalnym pełnomocnikom. Niektóre pola formularza nie są do końca zrozumiałe, a ich nie wypełnienie bądź wypełnienie niewłaściwe może spowodować zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości. Jak przykład warto wskazać na rubrykę wniosku dotyczącą terminu zapłaty środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym dłużnika.

Przedsiębiorca już nie musi czekać roku od zamknięcia działalności gospodarczej

Dzięki nowelizacji przepisów przedsiębiorca, który zakończył prowadzenie działalności gospodarczej, nie musi już czekać roku na złożenie wniosku o upadłość konsumencką; może to zrobić w zasadzie następnego dnia po wykreśleniu firmy z ewidencji działalności gospodarczej.

Doprecyzowano pojęcie „niewypłacalności”

W poprzednim brzmieniu art. 11 prawa upadłościowego niewypłacalność wiązał z nie wykonywaniem przez dłużnika swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ustawa nie określała przy tym, jak długie nie regulowanie zobowiązań upoważniało do uznania za dłużnika niewypłacalnego. Z pomocą przychodziło oczywiście orzecznictwo, które wskazywało, iż stan nie regulowania zobowiązań powinien trwać co najmniej trzy miesiące. Po nowelizacji tego przepisu i dodaniu ust. 1a domniemywa się wprost, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1, art. 9, art. 11 ust. 1a, art. 491 [2] ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)