Upadłość konsumencka – jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu?

Upadłość konsumencka 

cze

11

Decydując się  na ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej należy pamiętać, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu, co oznacza, iż mimo ogłoszenia upadłości dłużnik będzie zobowiązany do spłaty niektórych zobowiązań.

 

Umorzeniu nie podlegają:

1. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, 
2. zobowiązania wynikające z rent, 
3. zobowiązania wynikające z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, 
4. zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
5. zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem 
6. zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

 

Zobowiązania publicznoprawne

Powyższy katalog, jest katalogiem zamkniętym. Zatem, jeśli dany rodzaj wierzytelności nie jest wymieniony powyżej, to może zostać umorzony w ramach postępowania upadłościowego. Oznacza to tym samym, iż umorzeniu podlegają - o co często pytają Klienci Kancelarii – również zobowiązania publicznoprawne, takie jak nieopłacone składki w ZUS, czy nieuregulowane zobowiązania podatkowe. 

 

Zobowiązania konsumenta wynikające z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej

Celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta jest jego całkowite oddłużenie. A zatem były przedsiębiorca również może zostać oddłużony, pomimo posiadania długów w związku z wcześniej prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 
Sporządzenie skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości w takiej sytuacji jest dużo trudniejsze niż wobec konsumenta, który takiej działalności wcześniej nie prowadził. 

 

Podstawa prawna: art. 491 [4] ust. 2 pkt 3, art. 491 [21] ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 498)

(Podtytuł artykułu: upadłość kosumencka - nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu)

Artykuł powiązano z:  Upadłość konsumencka  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)