Praca w niedziele i święta na rzecz pracodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną usługobiorcy znajdującemu się poza granicami polski

Prawo pracy 

maj

02

W dniu 4 marca 2014 weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy w niedziele i święta na rzecz pracodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną usługobiorcy znajdującemu się poza granicami Polski. Celem ustawodawcy, przy wprowadzeniu zmian do Kodeksu pracy, było wyjście naprzeciw zmianom, jakie nastąpiły w gospodarce w obszarze świadczenia nowoczesnych usług w ciągu ostatnich kilkunastu latach. Przed nowelizacją art. 151[10] Kodeksu pracy nie było bezpośrednio dopuszczalne wykonywanie pracy w niedziele i święta na rzecz różnych, zagranicznych podmiotów działających na rynku światowym, których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe.

Było to szczególnie uciążliwe w przypadku pracy przy świadczeniu usług transgranicznych. Utrudnienia te wynikały z różnic dotyczących tygodnia pracy: na przykład od niedzieli do czwartku oraz innego kalendarza świąt w krajach obsługiwanych przez centra działające w Polsce. Pracodawcy aby zaradzić tym problemom stosowali dostępne w Kodeksie pracy regulacje, np. dotyczące pracy zmianowej lub w ruchu ciągłym. Ustawodawca dostrzegając ten problem, chcąc zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej zdecydował się uregulować tę kwestię.

W obecnym stanie prawnym praca w niedziele i święta jest dozwolona przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 151[9] § 1, są u niego dniami pracy. Nadto również dozwolona jest praca w niedziele i święta zapewniająca możliwość świadczenia powyższych usług. W ramach uzupełnienia ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Przez środki komunikacja elektronicznej należy rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. Urządzenia telekomunikacyjne zostały zdefiniowane jako urządzenia elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji.

W praktyce oznacza to iż w np. call-center świadczącym usługi na rzecz klientów zagranicznych będzie możliwa praca w dni ustawowo wolne od pracy, jeśli te dni w kraju klienta nie są wolne od pracy. Pracodawca będzie musiał tylko zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy.

Taka regulacja z pewnością przyniesie wymierne korzyści pracodawcom, ułatwiając im zatrudnianie osób do obsługi klientów zagranicznych. Jednakże również od strony pracowników nowe rozwiązania należy ocenić pozytywnie, gdyż w umowach o pracę będzie można bezpośrednio i jasno regulować treść stosunku pracy nie uciekając się do środków maskujących np. pracy zmianowej lub w ruchu ciągłym. Dopiero czas i praktyka stosowania nowych przepisów pokaże czy podstawowy cel regulacji został osiągnięty, czyli czy zwiększyła się konkurencyjność polskiej gospodarki w sektorze świadczenia usług droga elektroniczną.

Podstawa prawna: art. 150 [9], art. 151[10] oraz art. 151[11] ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)