ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI "PORADA ONLINE" 
rozmowa z Adwokatem bez wychodzenia z domu - 
przez dedykowany system wideorozmowy (bez konieczności instalacji oprogramowania) lub przez telefon     więcej

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII PRACUJEMY GŁÓWNIE ZDALNIE, KANCELARIE W SWOICH LOKALIZACJACH BĘDĄ CZYNNE W TRYBIE DYŻUROWYM DLA UMÓWIONYCH KLIENTÓW. PROSIMY UMAWIAĆ SIĘ TELEFONICZNIE

Kontakt telefoniczny oraz porady ONLINE: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 

Potajemnie nagrana rozmowa jako dowód w sądzie

Data publikacji: 04.06.2017r.

Sąd może oddalić dowód w postaci nagrania rozmowy, wykonanego potajemnie bez zgody wszystkich osób uczestniczących w takiej rozmowie, jeżeli strona przeciwna w procesie podważa autentyczność nagrania. W takiej sytuacji strona przedstawiająca nagranie jako dowód musi wyjaśnić, w jaki sposób weszła w posiadana owego nagrania oraz że nagranie to faktycznie zawiera zapis dźwiękowy z tej konkretnej rozmowy. Takie stanowisko przedstawił Sąd Apelacji w Katowicach z 2 marca 2017 r. (sygn. akt I ACa 1021/16). 

Art.  227.  Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy można wykorzystać potajemnie nagraną rozmowę jako dowód w sądzie?)

wróć

phone