zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Potajemnie nagrana rozmowa jako dowód w sądzie

Data publikacji: 04.06.2017r.

Sąd może oddalić dowód w postaci nagrania rozmowy, wykonanego potajemnie bez zgody wszystkich osób uczestniczących w takiej rozmowie, jeżeli strona przeciwna w procesie podważa autentyczność nagrania. W takiej sytuacji strona przedstawiająca nagranie jako dowód musi wyjaśnić, w jaki sposób weszła w posiadana owego nagrania oraz że nagranie to faktycznie zawiera zapis dźwiękowy z tej konkretnej rozmowy. Takie stanowisko przedstawił Sąd Apelacji w Katowicach z 2 marca 2017 r. (sygn. akt I ACa 1021/16). 

Art.  227.  Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy można wykorzystać potajemnie nagraną rozmowę jako dowód w sądzie?)

wróć

phone