Uprzejmie informujemy, iż użytkownicy sieci PLUS mogą mieć problem z połączeniem się z Kancelarią. W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt pod nr tel. 536 407 694 lub mailowy: adwokat@katarzynatryniszewska.pl Problem należy też zgłosić do swojego operatora sieci.

zegar   GODZINY OTWARCIA KANCELARII W DNIACH 13.08.2018 r. - 17.08.2018 r.   zegar

 

dzień    Kancelaria w Warszawie       Filia w Nowym Dworze Mazowiecki      Telefon   
13.08 (poniedziałek) nieczynne 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00
14.08 (wtorek) 10:00 - 20:00 nieczynne 10:00 - 20:00
15.08 (środa) nieczynne nieczynne nieczynne
16.08 (czwartek) 10:00 - 20:00 nieczynne 10:00 - 20:00
17.08 (piątek) nieczynne 10:00 - 19:00 10:00 - 19:00

 

Potajemnie nagrana rozmowa jako dowód w sądzie

Data publikacji: 04.06.2017r.

Sąd może oddalić dowód w postaci nagrania rozmowy, wykonanego potajemnie bez zgody wszystkich osób uczestniczących w takiej rozmowie, jeżeli strona przeciwna w procesie podważa autentyczność nagrania. W takiej sytuacji strona przedstawiająca nagranie jako dowód musi wyjaśnić, w jaki sposób weszła w posiadana owego nagrania oraz że nagranie to faktycznie zawiera zapis dźwiękowy z tej konkretnej rozmowy. Takie stanowisko przedstawił Sąd Apelacji w Katowicach z 2 marca 2017 r. (sygn. akt I ACa 1021/16). 

Art.  227.  Przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy można wykorzystać potajemnie nagraną rozmowę jako dowód w sądzie?)

wróć

phone