Od 1 stycznia 2012 r. do otrzymania becikowe znowu jest konieczne zaświadczenie

Data publikacji: 09.02.2012r.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów. Zapomoga powyższa, zwana potocznie „becikowym", przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Do końca 2011 r. wystarczające było przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną. Od początku roku konieczne jest pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia cięży do porodu.

Obowiązek przedstawienia zaświadczenia nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

stan prawy na dzień publikacji artykułu: 2012-02-09

wróć

phone