Nie każdy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika na urlopie wychowawczym

Prawo pracy 

lis

17

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne). Do tych przyczyn została dodana jeszcze jedna przewidziana w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Orzeczenie to dotyczy wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Pozwala na zwolnienie z pracy pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym z przyczyn niezależnych od pracownika, np. z powodu likwidacji jego stanowiska pracy.

Oznacza to, iż mniejszy pracodawca, zatrudniający mniej niż 20 pracowników nadal nie może zwolnić z pracy pracownika, który przebywa na urlopie wychowawczym, z innych przyczyn niż likwidacja czy upadłość pracodawcy. Chodzi o likwidację pracodawcy jako takiego, a nie o likwidację stanowiska pracy. Pracodawca taki może oczywiście także zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Jeśli pracownik, który korzysta z urlopu wychowawczego, otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić ilu pracowników zatrudnia pracodawca. Jeśli zatrudnia ich mniej niż 20, pracownik powinien odwołać się do sądu pracy. Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, należy zastanowić się, czy podana w wypowiedzeniu przyczyna jest prawdziwa. Jeśli bowiem likwidacja stanowiska jest fikcyjna pracownik powinien odwołać się do sądu pracy.

Podstawa prawna: art. 186[1] Kodeksu pracy

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)