Kupno mieszkania dla dziecka za zgodą sądu

Prawo rodzinne 

„Czy rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomość (odrębną własność lokalu) na podstawie umowy sprzedaży, w sytuacji gdy środki na nabycie pochodzą wyłącznie z darowizny przekazanej przez rodziców, którzy jednocześnie zobowiązują się względem dziecka do pokrywania ciężarów związanych z utrzymaniem nabytego prawa własności do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletniości?” 

Takie zagadnienie prawne trafiło do Sądu Najwyższego, który w dniu 15 lutego 2019 r. podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 85/18, iż rodzice, bez zezwolenia sądu opiekuńczego, nie mogą nabywać dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży także wtedy, gdy środki pieniężne na zakup pochodzą z dokonanej przez nich darowizny celowej.

Zwrócić należy uwagę na nadal aktualną uchwałę Sądu Najwyższego z 30 kwietnia 1977 r. wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 73/76. Stanowi ona, iż rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomości na podstawie umowy darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich.

Uchwała podjęta w 2019 r. dotyczy jednak nieco odmiennej kwestii, a mianowicie sytuacji, w której rodzice dokonują na rzecz dzieci darowizny środków pieniężnych, a następnie za te środki pieniężne w imieniu dzieci kupują nieruchomości na własność dzieci. 

Podstawa prawna: art. 101 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn.zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy na kupno mieszkania dla dziecka trzeba mieć zgodę sądu?)

Artykuł powiązano z:  zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)