Data nadania pisma za granicą a zachowanie terminu

Prawo cywilne 

sty

08

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w swoim postanowieniu z 12 maja 2017 r. (sygn. akt III SA/Łd 424/17) stwierdził, że złożenie pisma za granicą w urzędzie pocztowym nie przesądza o jego dostarczeniu w wymaganym terminie. Zgodnie bowiem z art. 83§ 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tylko pismo złożone w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest uznane za wniesione do sądu. Dlatego też – jak postanowił Sąd – w przypadku nadania pisma w urzędzie pocztowym za granicą, urząd ten spełnia jedynie rolę pośrednika. Znaczenie prawne ma tylko data stempla, która jest datą przyjęcia pisma przez polską placówkę pocztową lub polski urząd konsularny. 

Postawa prawna: art. 83 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Jaka data decyduje o zachowaniu terminu pisma nadanego poza granicami kraju?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)