Czy komornik może zająć kota? … Może

Prawo cywilne 

mar

27

Zgodnie z przepisami procedury cywilnej (a dokładnie z art. 829 kodeksu postępowania cywilnego) komornik może zająć to co nie zostało wyłączone spod egzekucji.

Przywołany przepis w sposób wyraźny wskazuje co nie podlega egzekucji. Wśród wyłączeń wymienia również zwierzęta, ale nie wymienia kota (ani psa).

Nie podlegają zatem egzekucji:

1)  przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2)  zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

3)  jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4)  narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5)  u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę - pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6)  przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

7)  produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

9)  przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

W rozumieniu przepisów prawa cywilnego zwierzę, na przykład kot, jest rzeczą (art. 45 kodeksu cywilnego stanowi, iż rzeczami są tylko przedmioty materialne). Nie ujmuje to jednak potrzebie ochrony zwierząt i traktowania ich jako istoty żyjące, zdolne do odczuwania cierpienia. Przepisy o ochronie zwierząt wymagają od człowieka wobec zwierzęcia poszanowania, ochrony i opieki. Oznacza to, iż w zakresie przepisów prawa cywilnego kot jest rzeczą, w takim znaczeniu, iż jest przedmiotem prawa własności.

Tak skonstruowane prawo nie wyłącza kota, ani psa spod egzekucji prowadzonej przez komornika przeciwko dłużnikowi – właścicielowi zwierzaka, który innej przecież osobie – wierzycielowi jest winien pieniądze. 

Postawa prawna: art. 829 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), art. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 856, z późn. zm.).

Artykuł powiązano z:  wyłączenia rzeczy od egzekucji   egzekucję z ruchomości  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)