Pismo przekazane za pośrednictwem operatora innego niż Poczta Polska może nie dochować terminu

gru

11

W orzecznictwie administracyjnym kwestia wysłania pisma w placówce pocztowej innego operatora niż Poczta Polska (operatora wyznaczony z rozumieniu regulacji Prawa pocztowego), była rozstrzygana niejednolicie, natomiast ma ona bardzo istotne znaczenie dla ustalenia czy strona złożyła pismo w terminie czy po jego upływie. 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów w dniu 19 października 2015 r. w uchwale za sygn. akt I OPS 1/15, wskazał, że przekazanie pisma przed terminem do innego operatora, niż wyznaczony w rozumieniu przepisów (innego niż Poczta Polska), nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo zostało dostarczone do Sądu po jego upływie. 

Aktualnie w orzecznictwie przyjęte jest, że tylko nadanie pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej rodzi skutek procesowy, w postaci przyjęcia pisma jako złożonego w terminie. Nadanie go w innej placówce skutkuje tym, że zostaje ono wniesione do Sądu dopiero w dniu, gdy zostaje fizycznie przekazane przez operatora. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że wpłynięcie pisma do Sądu będzie miało miejsce po obowiązującym terminie.

Postawa prawna: art. 83 §3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), art. 178 ust. 1 ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy nadanie przesyłki poza Pocztą Polską skutkuje wniesieniem jej w terminie?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)