Porady Online

 

 

więcej

info

Adwokat Katarzyna Tryniszewska prelegentem na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski - relacja

Data publikacji: 16.11.2018r.

W dniach 13 - 14 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem "Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawnym". Honorowym patronatem konferencję objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Adw. Katarzyna Tryniszewska podczas konferencji wygłosiła referat pt. Adopcja ze wskazaniem w świetle ustawowego modelu przysposobienia.

Efektem konferencji będzie publikacja monografii pod tytułem "Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa".

wróć

phone