użytkowanie wieczyste: Powiązane artykuły

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Od 1 stycznia 2018 r. mogą wejść w życie przepisy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Przekształcenie miałoby nastąpić z mocy ustawy, z dniem określonym w ustawie. Obejmowałoby między innymi przekształcenie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami wielolokalowymi w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli lokali położonych w tych budynkach.

Czytaj więcej

Zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

W dniu 9 grudnia 2016 r. Sąd Najwyższy (w składzie siedmiu sędziów) podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 57/16, stwierdzając, iż samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

Czytaj więcej

phone