o kancelarii

 

Katarzyna Tryniszewska - jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu 3807). Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Od 2014 r. prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich w ramach aplikacji organizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie a od 2017 r. prowadzi wykłady dla Adwokatów Izby Warszawskiej w ramach doskonalenia zawodowego organizowane przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

 

Adwokat Katarzyna Tryniszewska w roku 2015 r. została wybrana przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie w skład Komisji Rewizyjnej, której kadencja upłynęła w kwietniu 2016 r. 

 

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w sporządzaniu skarg kasacyjnych i kasacji do Sądu Najwyższego, skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, jak również reprezentacją w tym zakresie oraz udziela porad prawnych.

 

Kancelaria prowadzi również obsługę prawną przedsiębiorców, w tym również w obszarze zawierania kontraktów, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i windykacji należności. 

 

 

 

Zdjęcia Adwokat Katarzyny Tryniszewskiej dla mediów

phone