o kancelarii

 

Katarzyna Tryniszewska - jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu 3807). Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 r. Adwokat Katarzyna Tryniszewska jest uczestnikiem prawniczego seminarium doktorskie w Akademii Leona Koźmińskiego pod patronatem naukowym prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana. Celem podjęcia studiów doktoranckich jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Obszarem badawczym jest tematyka szeroko rozumianego podziału majątku małżeńskiego.

 

Od 2014 r. prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich w ramach aplikacji organizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie a od 2017 r. prowadzi wykłady dla Adwokatów Izby Warszawskiej w ramach doskonalenia zawodowego organizowane przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

 

Adwokat Katarzyna Tryniszewska w roku 2015 r. została wybrana przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie w skład Komisji Rewizyjnej, której kadencja upłynęła w kwietniu 2016 r. 

 

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, w sporządzaniu skarg kasacyjnych i kasacji do Sądu Najwyższego, skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, jak również reprezentacją w tym zakresie oraz udziela porad prawnych.

 

Kancelaria prowadzi również obsługę prawną przedsiębiorców, w tym również w obszarze zawierania kontraktów, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i windykacji należności. 

 

 

 

Zdjęcia Adwokat Katarzyny Tryniszewskiej dla mediów

phone