Szkolenia

Szkolenia

szkolenia / wykłady

Poza świadczeniem usług prawnych Adwokat Katarzyna Tryniszewska prowadzi również szkolenia oraz wygłasza wykłady mające na celu przekazanie zainteresowanym wiedzy prawniczej niezbędnej w codziennym życiu zawodowym.

Zakres tematyczny szkoleń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb Klientów. Szczególnie polecamy szkolenia z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Adwokat Katarzyna Tryniszewska prowadzi również od 2014 r. szkolenia dla aplikantów adwokackich w Izbie Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych, prawa konstytucyjnego oraz prawa pracy. 

 

Przeprowadzone szkolenia / wykłady:
(zestawienie nie obejmuje szkoleń dla aplikantów adwokackich) 

Data Beneficjent Temat godzin szkol. Referencje
13.11.2018 Uniwersytet Rzeszowski Referat pt. "Adopcja ze wskazaniem w świetle ustawowego modelu przysposobienia" w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem "Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawnym" organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 załącznik PDF
27.11.2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Wykład dla adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej  pt. "Podział majątku wspólnego – wybrane zagadnienia procesowe" 2,6  
06.11.2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Wykład dla adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej  pt. "Władza rodzicielska, kontakty, opieka naprzemienna, miejsce zamieszkania dziecka, w praktyce orzeczniczej sądów z okręgu apelacji warszawskiej" 2,6  
09.06.2017

Fundacja Polska Rodzina

 

Aspekty prawne dotyczące pieczy zastępczej. 

Wydarzenie dofinansowano ze środków Fundacji Ernst & Young

4 załącznik PDF
07.03.2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Wykład dla adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej  pt. Piecza zastępcza i przysposobienie dzieci 2,6  
01.12.2015 Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku

(organizator: Cedu Sp. z o.o.)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 4,5  
W dniach:
7-9.04.2014
9-11.04.2014 
12-14.05.2014 
14-16.05.2014
26-28.05.2014
28-30.05.2014
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

(organizator: Center Consulting Piotr Piaseczny)

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej dla kadry kierowniczej i pracowników socjalnych OPS, PCPR oraz pracowników pozostałych instytucji pomocy i integracji społecznej realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek  Polityki Społecznej 132 załącznik PDF
W dniach: 
13-15.05.2013 
15-17.05.2013 
27-29.05.2013 
3-5.06.2013
5-7.06.2013
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

(organizator: Wojciech Górecki Szkolenia.pl)

Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej, realizowanym w ramach projektu systemowego „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”. 100 załącznik PDF
16.11.2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla asystentów rodziny 8 załącznik PDF
19.06.2012 Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie Asystent rodziny w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  6  
18.06.2012 Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie Asystent rodziny w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  6  
27.02.2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla pracowników OPS oraz PCPR  8  
23.02.2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla pracowników Domów Dziecka, Placówek wielofunkcyjnych oraz PCPR  8 załącznik PDF
23.02.2012 Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu Szkolenia dla pracowników Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin, Ośrodka adopcyjnego, MOPS, Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych oraz pracowników Urzędu Miasta w Nowym Sączu 8 załącznik PDF
09.02.2012 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu 8 załącznik PDF
26.01.2012 Silva Rerum Szkolenia w Krakowie Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w małopolskim sektorze pomocy społecznej 8 załącznik PDF
od 02.01.2010 do 31.01.2012 Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina Adopcja w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 98  
20.12.2011 Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do pracowników OPS, Urzędu Miasta, OPS, WPS w Katowicach 8  
08.12.2011 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Specjalistyczne pracownicy MOPS w Gdyni w odniesieniu do ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w pytaniach i odpowiedziach. 9 załącznik PDF
07.12.2011 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni DOPS oraz pracownicy MOPS w Gdyni a ustawa o wspieraniu rodziny i system pieczy zastępczej  9 załącznik PDF
02.12.2011 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz MOPS w Poznaniu a ustawa o wspieraniu rodziny i system pieczy zastępczej 8  
30.11.2011 m. st. Warszawa Urząd m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej  Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Kadra Kierownicza jednostek m.st. Warszawy realizujących zadania w zakresie nowej ustawy 8  
25.11.2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim Warsztaty problemowe z wykładni przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 8 załącznik PDF
27.10.2011 m. st. Warszawa Urząd m.st. Warszawy Biuro Polityki Społecznej  Praktyczne aspekty Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Nowe zadania pracowników OPS i placówek opiekuńczo wychowawczych m.st. Warszawy 8 załącznik PDF
16.06.2011 Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina Ośrodki adopcyjne w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 14 załącznik PDF
12.2009 – 11.2011 Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina Niepubliczny Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy przy Fundacji Dziecko - Adopcja - Rodzina Szkolenia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych z zakresu: prawo rodzinne, prawo karne, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 250 załącznik PDF

 

wróć

phone