zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.08.2020 r. (piątek) Kancelaria w Warszawie oraz Filia w Nowym Dworze Mazowieckim będą czynne do godz. 16.00     zegar

o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu: Powiązane artykuły

Darowiznę można odwołać tylko przez rok

Darczyńcy przysługuje roczny termin do odwołania darowizny, który należy liczyć od momentu dowiedzenia się o rażącej niewdzięczności obdarowanego. Czy termin ten przysługuje również spadkobiercy darczyńcy bez względu na to kiedy orzeczono stwierdzenie nabycia spadku?

Czytaj więcej

Zachowek a umowa powiernicza dotycząca nieruchomości będącej przedmiotem spadku

Syn – spadkobierca - przekazał matce pieniądze na zakup nieruchomości oraz zawarł z nią umowę powierniczą przeniesienia własności nieruchomości z mocy testamentu matki. Umowa taka jest zgodna z prawem, co stwierdził w swoim orzeczeniu Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 22 marca 2017 r.: „Przepisy prawa zezwalają na zawarcie umowy powierniczej mocą, której jedna osoba nabywa nieruchomość zobowiązując się następnie na przeniesienie jej własności na rzecz drugiej osoby. Umowę tego rodzaju określa się mianem umowy powierniczej, a ze względu na jej pozakodeksowy charakter stosuje się do niej przepisy o zleceniu. 

Czytaj więcej

Dziedziczenie ustawowe nie wyklucza zachowku

Instytucja zachowku ma na celu zadośćuczynienie uprawnionym do spadkobrania to, że spadkodawca pominął ich w testamencie bądź też, że ich udział w spadku został zdecydowanie pomniejszony. Ustawowi spadkobiercy, którzy zostali pozbawieni jakiegokolwiek udziału w spadku (na podstawie testamentu) mają możliwość dochodzenia swoich praw poprzez żądanie wypłacenia zachowku. 

Czytaj więcej

Zachowek oblicza się również od wchodzącego do spadku posiadania samoistnego nieruchomości

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą o zapłatę zachowku, w której do spadku po spadkodawcy wchodziło posiadanie samoistne nieruchomości trwające 29 lat i 6 miesięcy (wyrok z 2 lutego 2017 r., sygn. akt I CSK 260/16). Spadkodawca jeszcze za życia wytoczył sprawę o zasiedzenia nieruchomości, a do postępowania po jego śmierci wstąpiła jego żona (która była jedynym spadkobiercą na podstawie testamentu). Sąd Rejonowy stwierdził zasiedzenie już na rzecz żony. 

Czytaj więcej

Skutki zapisu zwykłego w testamencie notarialnym sprzed zmiany przepisów o zapisie windykacyjnym

Sąd Najwyższy analizował przypadek, w którym Sąd Rejonowy oddalił wniosek o stwierdzenie, że na podstawie zapisu windykacyjnego, ustanowionego w testamencie notarialnym sporządzonym przed 23 października 2011 r., doszło do nabycia nieruchomości (na własność osoby wskazanej w testamencie zapisem zwykłym). 

Czytaj więcej

phone