nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym: Powiązane artykuły

Zamiast bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Od 27 listopada 2015 r. banki nie mogą już wystawiać bankowych tytułów egzekucyjnych, którym sąd mógłby nadać klauzulę wykonalności. Ten uproszczony, w istocie poza sądowy, sposób na dochodzenie roszczeń przez banki, został w kwietniu 2015 r. uznany przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt P 45/12), za niekonstytucyjny. Trybunał stwierdził, iż bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) stanowi wyjątkowy przywilej prawny banku; mimo iż jest to dokument pochodzący od prywatnego podmiotu gospodarczego, to zastępuje orzeczenie sądu, co narusza zasadę równości wobec prawa, z punktu widzenia wierzycieli, z których tylko banki mogą wystawiać takie tytuły.

Zamiast bankowego tytułu egzekucyjnego banki mogą jednak korzystać z innego uproszczonego sposobu dochodzenia zapłaty swoich roszczeń, a mianowicie z obowiązującego od kilkunastu lat art. 485 §3 kodeksu postępowania cywilnego, który nie był wykorzystywany z uwagi na możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. 

Czytaj więcej

phone