Zniesienie współwłasności budynku z nakazem wykonania prac adaptacyjnych

Podział majątku  Prawo cywilne 

wrz

01

Sąd Najwyższy w dniu 22 czerwca 2017 r. orzekł w sprawie istotnej dla osób planujących znieść współwłasność (sygn. akt III CZP 23/17). Orzeczenie to wskazuje,  że w chwili wydania przez Sąd postanowienia w sprawie zniesienia współwłasności nie musi istnieć fizyczna możliwość podziału nieruchomości na dwie części. W takiej sytuacji wymagane jest, aby sąd wydał polecenie współwłaścicielom przeprowadzenia prac adaptacyjnych, które umożliwią wykonanie fizycznego podziału nieruchomości. 

Sprawa ma związek z postępowaniem toczącym się odnośnie podziału nieruchomości oraz gruntu, domu, budynków gospodarczych na dwie równe części. Sąd w postanowieniu końcowym określił jakie prace należy przeprowadzić oraz wyznaczył stronom 10 - miesięczny termin na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac aby doprowadzić do fizycznego podziału nieruchomości. 

Wątpliwość w przedmiotowej sprawie wynikała z wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z przepisami, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku. Wątpliwość budziło również to czy w przedstawionej sytuacji sąd może wydać postanowienie i zobowiązać do wykonania prac adaptacyjnych. 

Sąd Najwyższy orzekł, że zadośćuczynienie przepisom o gospodarce nieruchomościami może nastąpić, w momencie kiedy współwłaściciele zostaną zobowiązani do wykonania konkretnych prac adaptacyjnych oraz nałożenia na tychże współwłaścicieli stosownych zakazów i nakazów w postanowieniu kończącym postępowanie o zniesieniu współwłasności.

 

Postawa prawna: art. 93 ust. 3b ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy dom można podzielić na pół, gdy trzeba wykonać dodatkowe ściany i wejście?)

Artykuł powiązano z:  zniesienie współwłasności  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)