Zmiany w przepisach o ponownym wyliczeniu emerytury

Ubezpieczenia społeczne 

paź

30

Z dniem 1 października 2011 r. weszła w życie zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zmiana nie uchyliła jednak przepisu nakazującego zwolnienie się z pracy co najmniej na jeden dzień, celem kontynuowania pobierania świadczenia emerytalnego.

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Oznacza to, iż w celu kontynuowania pobierania świadczenia emerytalnego konieczne jest nadal rozwiązanie stosunku pracy, chociaż na jeden dzień.

Jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 września 2011 r. emeryt pobierał emeryturę, do której prawo zostało zawieszone od dnia 1 października 2011 r. na podstawie powyższego przepisu, może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury, o ile nie pobrał emerytury wskutek tego zawieszenia przez co najmniej 18 miesięcy.

Ustalenie wysokości emerytury na tej podstawie może nastąpić tylko raz.

Podstawa prawna: art. 103a, art. 194c – 194h ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227), art. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 168, poz. 1001).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)