ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUGI "PORADA ONLINE" 
rozmowa z Adwokatem bez wychodzenia z domu - 
przez dedykowany system wideorozmowy (bez konieczności instalacji oprogramowania) lub przez telefon     więcej

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII KANCELARIE BĘDĄ CZYNNE W TRYBIE DYŻUROWYM        więcej   

Kontakt telefoniczny pod nr 794 185 249 poniedziałek – piątek  w godz. 10.00 – 18.00 

Zmiany w prawie spadkowym – zapis windykacyjny

Data publikacji: 06.11.2011r.

Od 23 października 2011 r. obowiązują zmiany w Kodeksie cywilnym, które powołały do życia zapis windykacyjny.

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

1) rzecz oznaczona co do tożsamości,

2) zbywalne prawo majątkowe,

3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,

4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. Jeżeli przedmiotem zapisu jest ustanowienie dla zapisobiercy użytkowania lub służebności, zapis jest bezskuteczny, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot majątkowy, który miał być obciążony użytkowaniem lub służebnością nie należy do spadku albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.

Do nabycia np. nieruchomości zapisanej w notarialnym testamencie, nie będą konieczne dodatkowe umowy. Otwarcie spadku (a więc śmierć spadkodawcy, który sporządził taki testament) spowoduje, że własność nieruchomości zostanie przeniesiona z mocy ustawy na zapisobiercę.

wróć

phone