zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Data publikacji: 11.02.2017r.

W dniu 9 grudnia 2016 r. Sąd Najwyższy (w składzie siedmiu sędziów) podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 57/16, stwierdzając, iż samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

Zdaniem Sądu Najwyższego obciążenie nieruchomości użytkowaniem wieczystym nie przerywa biegu zasiedzenia i nie ma przeszkód, aby samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste nabył jej własność przez zasiedzenie. Konieczne jest jednak wyraźne zamanifestowanie statusu posiadacza samoistnego. Tego rodzaju nabycie własności skutkuje wygaśnięciem użytkowania wieczystego.

Stan prawny na dzień publikacji artykułu.

Art.  172. §  1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§  2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

§  3.  Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli - ustalona zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 tej ustawy - powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Art.  232. §  1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.

§  2. W wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być także inne grunty Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wstrzymuje zasiedzenie własności?)

Artykuł powiązano z:  o zasiedzenie   użytkowanie wieczyste   przekształcenie użytkowania wieczystego we własność   o ustanowienie użytkowania wieczystego  

wróć

phone