Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

Prawo rodzinne  Prawo cywilne 

paź

27

W dniu 19 września 2021 r. wszedł w życie przepis, który umożliwia rodzinie dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę z powodu niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z powodu ciężkiego  i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osoby najbliżej. W poprzednim stanie prawnym dochodzenie roszczenia tego rodzaju nie było możliwe, a zadośćuczynienie za cierpienia psychiczne należne było wyłącznie w razie śmierci osoby najbliżej.

Jak wynika z przepisów przejściowych uregulowanych w ustawie z 24.06.2021 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, do zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 19.09.2021 r. stosuje się dodany przepis. Oznacza to, że możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia nawet jeżeli do ciężkiej choroby czy kalectwa osoby najbliższej doszło przed wprowadzeniem tego przepisu. 

Podstawa prawna: art. 446, art. 446[2] ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

(Podtytuł artykułu: Czy rodzina może otrzymać zadośćuczynienie za ciężką chorobę osoby najbliższej?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)