Zadośćuczynienie dla rodziców za rozstrój zdrowia dziecka

Prawo cywilne 

cze

14

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa, w której rodzice dochodzili zadośćuczynienia za własną krzywdę wywołaną zerwaniem więzi z dzieckiem, które na skutek błędu medycznego doznało trwałego i ciężkiego rozstroju zdrowia. 

Na skutek zaniedbań w szpitalu w czasie akcji porodowej doszło do poważnego uszkodzenia dziecka, które aktualnie nie może mówić, chodzić jak również wymaga całodobowej opieki. W związku z zaistniałą sytuacją, rodzice małoletniej wystąpili o odszkodowanie i zadośćuczynienie od szpitala. Sąd I instancji zasądził kwotę 400 tys. zł, natomiast sąd II instancji zwiększył tą kwotę o kolejne 800 tys. zł. Dodatkowo zasądzono na rzecz dziecka odszkodowanie i rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.

Wątpliwości prawne pojawiły się jednak przy żądaniu przez rodziców dziecka zadośćuczynienia za krzywdę w postaci naruszenia ich dóbr osobistych. Dobra osobiste zostały określone w tym przypadku jako więzi rodzinne, które na skutek zaniedbań w szpitalu, które doprowadziły do ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia dziecka, zostały naruszone. Rodzice nie będą mogli rozwijać relacji z dzieckiem, w oczekiwany przez nich sposób, z uwagi na stan zdrowia dziecka.  

Sąd Najwyższy, uchwałą 7 sędziów z dnia 27 marca 2018 r. (III CZP 60/17) uznał, że w skutek czynu niedozwolonego i doznanego w związku z nim ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu, Sąd może przyznać osobom najbliższym dla poszkodowanego zadośćuczynienie za krzywdę.

Podstawa prawna: art. 23, art. 24, art. 444, art. 448 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy za rozstrój zdrowia dziecka rodzice mogą domagać się zadośćuczynienia?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)