Zadośćuczynienie dla ojca za brak kontaktów z dzieckiem

Prawo rodzinne  Prawo cywilne 

sie

02

Powód – ojciec - w pozwie domagał się zakazania matce dziecka utrudniania mu kontaktów z córką stron ustalonych po rozwiązaniu małżeństwa stron postanowieniem Sądu Rejonowego oraz zasądzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenie jego dobra osobistego w postaci prawa do uregulowanych sądownie kontaktów z córką. 

Powyższą sprawę ostatecznie rozpoznał Sąd Apelacyjny w Katowicach i wydał wyrok w dniu 7 marca 2019 r. (sygn. akt I ACa 752/18), uznając, iż ojcu należy się od matki dziecka utrudniającej kontakty, zadośćuczynienie w kwocie 10.000 zł. Więzi rodzinne stanowią dobro osobiste a ich naruszenie lub zerwanie może skutkować żądaniem zapłaty zadośćuczynienia na podstawie przepisu art. 448 k.c. Sąd uznał, iż „Nie ma przy tym znaczenia, że słuchana w sprawie (...) córka stron po kilku latach oświadczyła, że odmowa kontaktów z ojcem jest wynikiem jej samodzielnej, świadomej decyzji wynikającej z braku aprobaty dla zachowań ojca. Nie można bowiem abstrahować od orzeczeń sądów obu instancji jakie zapadały w sprawach o zagrożenie pozwanej zapłatą określonych kwot pieniężnych, opinii biegłych wydanych we wspomnianych sprawach jak i w niniejszej sprawie, z których wynika, że taka postawa dziecka jest wynikiem powielania przez małoletnią negatywnej postawy pozwanej w stosunku do powoda i wikłanie jej w konflikt rodziców”.

Podstawa prawna: art. 448 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn.zm.), art. 113 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy można domagać się zadośćuczynienia za brak kontaktów z dzieckiem na skutek działań drugiego rodzica)

Artykuł powiązano z:  kontakty rodziców z dziećmi  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)