PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Zadośćuczynienie dla ojca za brak kontaktów z dzieckiem

Data publikacji: 02.08.2019r.

Powód – ojciec - w pozwie domagał się zakazania matce dziecka utrudniania mu kontaktów z córką stron ustalonych po rozwiązaniu małżeństwa stron postanowieniem Sądu Rejonowego oraz zasądzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty 50.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za naruszenie jego dobra osobistego w postaci prawa do uregulowanych sądownie kontaktów z córką. 

Powyższą sprawę ostatecznie rozpoznał Sąd Apelacyjny w Katowicach i wydał wyrok w dniu 7 marca 2019 r. (sygn. akt I ACa 752/18), uznając, iż ojcu należy się od matki dziecka utrudniającej kontakty, zadośćuczynienie w kwocie 10.000 zł. Więzi rodzinne stanowią dobro osobiste a ich naruszenie lub zerwanie może skutkować żądaniem zapłaty zadośćuczynienia na podstawie przepisu art. 448 k.c. Sąd uznał, iż „Nie ma przy tym znaczenia, że słuchana w sprawie (...) córka stron po kilku latach oświadczyła, że odmowa kontaktów z ojcem jest wynikiem jej samodzielnej, świadomej decyzji wynikającej z braku aprobaty dla zachowań ojca. Nie można bowiem abstrahować od orzeczeń sądów obu instancji jakie zapadały w sprawach o zagrożenie pozwanej zapłatą określonych kwot pieniężnych, opinii biegłych wydanych we wspomnianych sprawach jak i w niniejszej sprawie, z których wynika, że taka postawa dziecka jest wynikiem powielania przez małoletnią negatywnej postawy pozwanej w stosunku do powoda i wikłanie jej w konflikt rodziców”.

Art.  448.  W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn.zm.),
Art.  113.  §  1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
§  2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.). 

(Podtytuł artykułu: Czy można domagać się zadośćuczynienia za brak kontaktów z dzieckiem na skutek działań drugiego rodzica)

Artykuł powiązano z:  kontakty rodziców z dziećmi  

wróć

phone