Za spółkę zapłacą członkowie jej zarządu

lis

06

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Członek zarządu może się uwolnić od powyższej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Konieczne jest najpierw uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko spółce, np. nakazu zapłaty. Jeśli egzekucja nie doprowadzi do zapłaty należności, wierzyciel będzie mógł wystąpić przeciwko członkom zarządu o zapłatę należności zasądzonych w nakazie zapłaty od spółki.

„Odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 ksh osoby będące członkami jej zarządu lub likwidatorami w czasie istnienia tego zobowiązania" – tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 lutego 2007 r. (sygn. akt III CZP 143/2007, opubl. OSNC 2009/3 poz. 38).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)