Za adopcję ze wskazaniem kara pozbawienia wolności

Prawo rodzinne 

maj

06

 
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Od 20 listopada 2019 r. przepis ten brzmi już inaczej. 
 
Do powyższego przepisu dodano jeszcze, że tej samej karze podlega, kto, będąc osobą, której przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem, wyraża zgodę na adopcję tego dziecka przez inną osobę:
 
1) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, zatajając ten cel przed sądem orzekającym w postępowaniu w sprawie o przysposobienie, a w przypadku wyrażenia przez rodzica zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego - przed sądem przyjmującym oświadczenie o wyrażeniu tej zgody,
 
2) z pominięciem postępowania w sprawie o przysposobienie.
Tej samej karze podlega, kto wyraża zgodę na adopcję dziecka przez siebie w warunkach, o których mowa powyżej. 
 
Przepis ten dotyczy przede wszystkim przypadków tzw. adopcji ze wskazaniem, ale tylko pod warunkiem, że odbywa się ona w celu odciągnięcia korzyści oraz tzw. dzikiej adopcji, która odbywała się poza ośrodkami adopcyjnymi i sądami. 
Podstawa prawna: art. 119, art. 119[1], art. 119[1a] ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086, z późn. zm.), art. 211 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950).

(Podtytuł artykułu: Czy adopcja ze wskazaniem jest przestępstwem )

Artykuł powiązano z:  adopcję (przysposobienie)  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)