Wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

lut

09

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Do dnia 8 stycznia 2009 r. kapitał zakładowy w spółce z o.o. wynosił 50.000 zł. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się bowiem między innymi, wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego.

Do zgłoszenia spółki do sądu należy dołączyć ponadto oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. Oznacza to, iż wkłady na pokrycie całego kapitału muszą być rzeczywiście wniesione lub wpłacone.

Jeśli kapitał zakładowy nie został opłacony, a członkowie zarządu złożyli przeciwne oświadczenie, podlegają oni odpowiedzialności karnej. Może na nich zostać nałożona kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeśli ich działanie jest nieumyślne podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)