Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Prawo pracy 

paź

08

Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony będzie zatem możliwe wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zamieszczenia w umowie klauzuli zezwalającej na rozwiązanie tej umowy za wypowiedzeniem. W przypadku braku takiej klauzuli pracodawca i pracownik mogą w drodze zgodnego porozumienia sporządzonego na piśmie zmienić umowę o pracę, wprowadzając do niej wskazaną powyżej klauzulę. W przypadku braku takiej klauzuli wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony nie będzie możliwe.

Pracodawca wypowiadając umowę o pracę na czas określony nie musi wskazywać przyczyny wypowiedzenia. Taki obowiązek ma tylko w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony albo w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna: art. 29 § 4, art. 30 § 4, art. 33 Kodeksu pracy

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)