Wypadek na nieodśnieżonym trawniku nie uprawnia do odszkodowania

Prawo cywilne 

sty

22

Zarządca każdej nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania terenu osiedla w odpowiednim stanie. W sezonie zimowym polega to głównie na odśnieżaniu. Czy w sytuacji wypadku poza pasem pieszych, przechodzień uprawniony jest do odszkodowania?

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 września 2016 r. o sygnaturze I ACa 1116/15, przechodzień, który ulegnie wypadkowi przebywając poza pasem pieszych nie ma prawa do odszkodowania od zarządcy nieruchomości.

W przedmiotowej sprawie powódka domagała się odszkodowania od firmy odpowiedzialnej za zapewnienie czystości i porządku na terenie nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej. Sąd I instancji ustalił, że powódka w momencie zdarzenia była sama, nie było naocznych świadków zdarzenia. Jednocześnie sąsiedzi, którzy znaleźli powódkę po upadku, wskazali, iż nie znajdowała się ona na chodniku tylko wydeptanej, biegnącej na trawniku ścieżce. Miejsce to nie stanowiło w żadnym razie pasa pieszego i pozwany nie był zobowiązany do odśnieżenia go. Powództwo zostało oddalone.

Powódka jednak zaskarżyła wyrok Sądu I instancji. Sąd Apelacyjny podzielił zdanie Sądu I instancji i orzekł, że wyrok Sądu I instancji jest w całości prawidłowy a powództwo co do zasady nie zasługuje na uwzględnienie.

Podstawa prawna: art. 415, art. 444, art. 445 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy za wypadek w miejscu nieodśnieżonym poza chodnikiem należy się odszkodowanie?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)