Wykup gruntu pod urządzenia przesyłowe bez przedawnienia

Prawo cywilne 

lip

22

Czy żądanie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, nabycia przez tego, kto wniósł budynek lub inne urządzenie własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem ulega przedawnieniu?

Takie pytanie prawne trafiło do Sądu Najwyższego w sprawie, w której właściciel wystąpił do spółki gazowej o wykup gruntu przez który przebiegał gazociąg. Grunt na skutek przebiegu gazociągu nie pozwalał na zabudowę tego gruntu. Swoje roszczenia właściciel oparł o art. 231 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. W tym przypadku wartość gazociągu przekraczała znacznie wartość zajętej na ten cel działki. Spóła gazowa twierdziła natomiast, iż takie żądanie właściciela przedawnia się w ciągu 10 lat licząc od wybudowania gazociągu. 

Sąd Najwyższy w uchwale z 16 maja 2019 (III CZP 109/18) uznał jednak, że do przedawnienia w takim przypadku nie dochodzi: „Roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 231 § 2 k.c.) nie ulega przedawnieniu.

Podstawa prawna: art. 231, art. 285, art. 292, art. 305 [1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn.zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy można bez ograniczeń czasowych wystąpić o wykup gruntu na którym znajdują się sieć elektroenergetyczna bądź gazociąg?)

Artykuł powiązano z:  o ustanowienie służebności przesyłu  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)