Wydziedziczenie za brak opieki nad rodzicem

Prawo cywilne 

cze

25

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa o zachowek. Przedmiotem rozpoznania było zagadnienie wydziedziczenia z powodu trwałego zerwania więzi rodzinnych dzieci z rodzicem. 

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2018 roku o sygn.. akt I CSK 424/17 dotyczącego skuteczności wydziedziczenia, w sytuacji gdy nastąpiło zerwanie relacji rodzinnych pomiędzy spadkodawcą a jego dziećmi, Sąd Najwyższy wskazał, że zachowek nie należy się bliskim spadkodawcy, gdy doszło pomiędzy nimi do trwałego zerwania więzi rodzinnych. 

Zgodnie z art. 1008 kodeksu cywilnego „Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie) jeżeli uprawniony do zachowku: (i) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; (ii) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; (iii) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych”.

Sąd Najwyższy przypomniał, iż najbliżsi mają obowiązek troszczyć się o krewnego; rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się. Ponadto kodeks rodzinny i opiekuńczy nakazuje dzieciom posłuszeństwo wobec rodziców. Sąd zaznaczył, iż uporczywość niedopełnienia obowiązków wobec rodzica oznacza  powtarzalność i długotrwałość, a przyczynianie się rodzica do powstania wrogości między nim a dziećmi nie jest przesłanką usprawiedliwiającą dzieci, jeżeli one również przyczyniły się do tego stanu rzeczy. Trwałe zerwanie stosunków ze spadkodawcą, nawet jeżeli przyczyniał się on do tego, uzasadnia wydziedziczenie.

Podstawa prawna: art. 1008 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy brak opieki nad rodzicem pozbawia zachowku?)

Artykuł powiązano z:  o zachowek  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)