Ustanowienie drogi koniecznej celem ułatwienia korzystania z nieruchomości

Data publikacji: 10.07.2017r.

 „Zdecydowanie lekkomyślność wnioskodawczyni w zabudowie działki nr (...), nie może być obecnie podstawą, dla obciążenia nieruchomości uczestnika służebnością drogi koniecznej” - tak wypowiedział się Sąd Rejonowy w postanowieniu z 27 listopada 2014 r. (sygn. akt II Ns 790/14).  Sąd poparł pogląd Sądu Najwyższego „iż właściciel, którego nieruchomość przylega do drogi publicznej, ale który tak zabudowuje swoją nieruchomość, że zamyka sobie dojazd do dalej od drogi położonych części nieruchomości, nie może żądać od sąsiadów ustanowienia służebności drogowej dla uzyskania dojazdu do tych części swej nieruchomości; nie wolno też uczestnikowi postępowania sądowego przez stwarzanie - szczególnie w toku postępowania sądowego - faktów dokonanych zmierzać do uzyskania korzystnych dla siebie rozstrzygnięć sądowych.” (postanowienie Sądu Najwyższego z 13 marca 1975 r., sygn. akt III CRN 488/74.

Art. 145. § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

(Podtytuł artykułu: Czy rozbudowa domu to wystarczający powód do ustanowienia służebności drogi koniecznej?)

Artykuł powiązano z:  uchylenie alimentów na rzecz małżonka   o zasiedzenie   o ustanowienie służebności drogi koniecznej   zniesienie współwłasności  

wróć

phone